Stipe Oanfreegje

De oanfraach moat fia it ûndersteande formulier yntsjinne wurde. De taheakken by de oanfraach, lyk as projektplannen, kinne jo uploade. Wy ferwachtsje yn elts gefal dat jo in projektbegrutting, wêr’t ek de frege bydrage yn stiet.

Foar ’t jo begjinne mei ynfoljen:  it is allinnich mooglik om pdf- of word-dokuminten up te loaden. It slagget net mei bygelyks in excel-dokumint. Jo kinne lykwols jo oanfraach ek e-maile nei info(apesturt)feitsmafuns.nl.

 

Oanfraachformulier Fûûns fwar it Frysk

Gegevens projekt

Oanfreger

Oare ynformaasje


Mei te stjoeren dokuminten